تاريخ : سه شنبه 5 فروردين 1393 | 12:28 | نویسنده : بابا دانیال

 

 
گندم های هفت سین به گندمهای آسیاب گفتند:

قصه ی ما گرچه نان نداشت اما پایانی سبز داشت ، پایان امسالت سبز باد !

نوروز 93 مبارک

 


[موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 19 تير 1391 | 18:51 | نویسنده : بابا دانیال

www.bandarstudents.blogfa.com

دانه ها دست و پا ندارند .

دانه ها بال هم ندارند .

پس چگونه سفر می کنند و از جایی به جای دیگر می روند

 و گیاهان تازه ای را به وجود می آورند ؟

 

 


 

www.bandarstudents.blogfa.com


ادامه مطلب :

 

این گیاه قاصدک نام دارد .

به نظر شما دانه این گیاه چگونه سفر می کند و جابجا می شود ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

باد !!

باد به دانه های قاصدک کمک می کند تا جابجا شوند و انتشار یابند .

 

 


 

www.bandarstudents.blogfa.com

این درخت ، یک نوع درخت بید به نام " پاسی ویلو " است .

دانه های این درخت چگونه مسافرت می کنند ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

دانه های درخت بید به کمک آب رودخانه جابجا می شوند .

 

 


 

www.bandarstudents.blogfa.com

این درخت گیلاس است .

دانه های درخت گیلاس چگونه جابجا می شوند ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

پرنده به دانه ی گیلاس کمک می کند .

پرنده دانه را می خورد و در جای دیگری آن را دفع می کند .

 

 


 

www.bandarstudents.blogfa.com

این گل آفتاب گردان است .

دانه های گل آفتابگردان چگونه انتشار پیدا می کنند ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

باران !

قطرات باران دانه ها را بر روی زمین می ریزند .

 

 


 

www.bandarstudents.blogfa.com

این گیاه " ایم پیشن " (گل حنا) است .

دانه های این گیاه چگونه جابجا می شوند ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

این گیاه خودش به جابجایی دانه هایش کمک می کند .

 

 


 

www.bandarstudents.blogfa.com

این یک نوع گیاه خاردار اسپانیایی است که به آن "نیدل " می گویند .

دانه های این گیاه چگونه مسافرت می کنند ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

انسان ها به جابجایی این دانه ها کمک می کنند .

 این دختر بچه از کنار این گیاه عبور می کند .

دانه های این گیاه به لباس او می چسبد .

دخترک دانه را در جای دیگر از لباسش جدا می کند و دور می اندازد .

 

 


 

www.bandarstudents.blogfa.com

دانه ها مسافران خوبی هستند .

حالا می توانی بگویی چه عواملی در مسافرت دانه ها نقش دارند ؟

 

[موضوع : ]